Ағылшын тіліндегі аударма қосылды

http://irse.nnc.kz/en/