Құрылымы

Айдарханов Асан Оралханович ҚР ҰЯО РМК РҚЭИ филиалының директоры, б.ғ.к.
Умаров Мурат Алпыспаевич Директордың орынбасары, х.ғ.к.
Ларионова Наталья Владимировна Ғылыми хатшы, б.ғ.к., PhD
Кирюшкин Пётр Николаевич Бас инженер
Қоршаған ортаны мониторингілеу жүйелерін әзірлеу бөлімі
Айдарханова Альмира Курмановна Бөлім бастығы +7 (722-51) 3-34-63 Almira@nnc.kz
Субботин Сергей Борисович Аға ғылыми қызметкер г.-м. ғ. к. PhD +7 (722-51) 3-20-30 (419) Subbotin@nnc.kz
Мамырбаева Айнур Солтанбековна Тасымал механизмдерін эксперименттік зерттеу зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-20-30 (417) mamyrbaevaa@nnc.kz
Актаев Медет Рыскалиевич Георадиоэкологиялық зерттеулер тобының бастығы +7 (722-51) 3-20-30 (413) Aktaev@nnc.kz
Экожүйелерді кешенді зерттеу бөлімі
Паницкий Андрей Васильевич Бөлім бастығы, б.ғ.к., PhD +7 (722-51) 3-34-13 (106) Panitskiy@nnc.kz
Байгазинов Жанат Абылканович Радиоэкологиялық зерттеулер зертханасының бастығы, б.ғ.к., PhD +7 (722-51) 3-48-63 (273) Baigazinov@nnc.kz
Кенжина Лаура Болатказыевна Эпидемиологиялық және биодозиметриялық зерттеулер тобының бастығы, м.ғ.к +7 (722-51) 3-29-13 (268) Laurakenzhina@nnc.kz
Кундузбаева Асия Еркебековна Физика-химиялық зерттеулер зертханасының бастығы, химия магистрі +7 (722-51) 3-34-13 (106) kunduzbaeva@nnc.kz
Оқыту-ақпараттандыру орталығы
Абишева Мария Толеухановна Оқыту-ақпараттандыру орталығы жетекшісі +7 (722-51) 3-48-63 (241) Abisheva@nnc.kz
Серая Ольга Вениаминовна Ғылыми-техникалық ақпараттар бюросының бастығы +7 (722-51) 3-34-13 (234) Seraya@nnc.kz
Монаенко Валерий Николаевич Геоақпараттық технологиялар зертханасы қоршаған орта нысандарын талдау және үлгілеу тобының бастығы +7 (722-51) 3-34-13 (234) Monaenko@nnc.kz
Неспбаева Ажаргүл Ертісбайқызы Ғылыми-техникалық ақпарат бюросындағы мемлекеттік тіл аудармашылары тобының бастығы +7 (722-51) 3-34-13 (212) nespbaeva@nnc.kz
Омарханова Айсұлу Оразғалиқызы Ғылыми-техникалық ақпарат бюросындағы ақпараттық тобының бастығы +7 (722-51) 3-34-13 (270) omarhanova@nnc.kz
Радиациялық зерттеулер және экожүйелерді қалпына келтіру бөлімі
Мустафина Евгения Валерьевна Бөлім бастығы +7 (722-51) 3-34-13 (107) Mustafinaev@nnc.kz
Кривицкий Павел Евгеньевич Аумақтардың және нысандардың радон қауіптілігін зерттеу тобының бастығы +7 (722-51) 3-34-13 (274) Krivitskiy@nnc.kz
Божко Вячеслав Владимирович Радиациялық бақылау зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-34-13 (102) Bozhko@nnc.kz
Бакланова Юлия Валерьевна Талдау және зерттеу деректері тобының бастығы +7 (722-51) 3-34-13 (230) Baklanova_y_v@nnc.kz
Аналитикалық зерттеулер бөлімі
Захарова Наталья Владиславна Бөлім бастығы міндетін атқарушы Жалпы сынама дайындау тобының бастығы +7 (722-51) 3-48-63 (237) Zaharova@nnc.kz
Жамалдинов Фаиль Фиргатович Ядролық-физикалық талдамалау әдістері зертханасының бастығы міндетін атқарушы +7(72251) 3-48-63 (253) zhamaldinov@nnc.kz
Дюсембаева Мадина Талгатовна Элементтік талдау зертханасының бастығы, б.ғ.к., PhD +7 (722-51) 3-48-63 (257) Koigeldinova@nnc.kz
Умарова Айгуль Валентиновна Радиохимиялық зерттеулер зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-48-63 (237) Karimova_a@nnc.kz
Ташекова Ажар Жумановна Стандартты үлгілерді әзірлеу және аттестаттау тобының бастығы, к.б.н., PhD +7 (722-51) 3-48-63-(322) Esenzholova@nnc.kz
«Радиоэкологиялық зерттеулер» Сынақ орталығы
Умаров Мурат Алпыспаевич Директордың орынбасары х.ғ.к., сынақ орталығының жетекшісі
Коровикова Татьяна Вячеславовна Сапа жөніндегі жауапты +7 (722-51) 3-34-13 (263) Korovikova@nnc.kz