Құрылымы

Айдарханов Асан Оралханович ҚР ҰЯО РМК РҚЭИ филиалының директоры, б.ғ.к.
Мустафина Евгения Валерьевна Директордың орынбасары
Ларионова Наталья Владимировна Ғылыми хатшы, б.ғ.к., PhD
Алпысбаев Саян Курманбаевич Бас инженер
Мониторингілеу және экологиялық-аналитикалық зерттеулер бөлімі
Айдарханова Альмира Курмановна Бөлім бастығы +7 (722-51) 3-34-63 Almira@nnc.kz
Дюсембаева Мадина Талгатовна Бөлім бастығының орынбасары, PhD +7 (722-51) 3-48-63 (257) Koigeldinova@nnc.kz
Мухамедияров Нурлан Жумагазыевич Элементтік талдау зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-48-63 (166) mukhamediyarov@nnc.kz
Мамырбаева Айнур Солтанбековна Тәжірибелік және экологиялық зерттеулер зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-20-30 (417) mamyrbaevaa@nnc.kz
Турченко Денис Владимирович Георадиоэкологиялық зерттеулер тобының бастығы +7 (722-51) 3-20-30 (415) Turchenko@nnc.kz
Жамалдинов Фаиль Фиргатович Ядролық-физикалық талдамалау әдістері зертханасының бастығы +7(72251) 3-48-63 (253) zhamaldinov@nnc.kz
Радиоэкологиялық және биодозиметриялық зерттеулер бөлімі
Паницкий Андрей Васильевич Бөлім бастығы, б.ғ.к., PhD +7 (722-51) 3-34-13 (106) Panitskiy@nnc.kz
Поливкина Елена Николаевна Радиоэкологиялық зерттеулер зертханасының бастығы, б.ғ.к., PhD +7 (722-51) 3-48-63 (162) Polivkina@nnc.kz
Кенжина Лаура Болатказыевна Биодозиметриялық зерттеулер зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-29-13 (268) Laurakenzhina@nnc.kz
Кундузбаева Асия Еркебековна Физика-химиялық зерттеулер зертханасының бастығы, химия магистрі +7 (722-51) 3-34-13 (106) kunduzbaeva@nnc.kz
Умарова Айгуль Валентиновна Радиохимиялық зерттеулер зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-48-63 (237) Karimova_a@nnc.kz
Ақпараттық қамтамасыз ету бөлімі

Абишева Мария Толеухановна

Бөлім бастығы

+7 (722-51) 2-71-12 (241) Abisheva@nnc.kz

Серая Ольга Вениаминовна

Ғылыми-техникалық ақпараттар бюросының бастығы

+7 (722-51) 2-72-92 (116) Seraya@nnc.kz

Монаенко Валерий Николаевич

Геоақпараттық технологиялар зертханасы қоршаған орта нысандарын талдау және үлгілеу тобының бастығы

+7 (722-51) 3-34-13 (234) Monaenko@nnc.kz

Неспбаева Ажаргүл Ертісбайқызы

Ғылыми-техникалық ақпарат бюросындағы мемлекеттік тіл аудармашылары тобының бастығы

+7 (722-51) 3-34-13 (212) nespbaeva@nnc.kz

Омарханова Айсұлу Оразғалиқызы

Ғылыми-техникалық ақпарат бюросындағы ақпараттық тобының бастығы

+7 (722-51) 3-34-13 (270) omarhanova@nnc.kz
Радиологиялық зерттеулер бөлімі
Божко Вячеслав Владимирович
Бөлім бастығы
+7 (722-51) 2-71-12 (102) Bozhko@nnc.kz
Кривицкий Павел Евгеньевич Радиациялық зерттеулер зертханасының бастығы +7 (722-51) 2-71-12 (230) Krivitskiy@nnc.kz
«Радиоэкологиялық зерттеулер» Сынақ орталығы
Коровикова Татьяна Вячеславовна Сапа жөніндегі жауапты +7 (722-51) 3-34-13 (263) Korovikova@nnc.kz
Коммерциялық жобалар тобы
Бакланова Юлия Валерьевна Топ бастығы +7 (722-51) 2-74-13 (243) Baklanova_y_v@nnc.kz
Бюджеттік бағдарламалар тобы
Топорова Анна Владимировна Топ бастығы +7 (722-51) 2-34-13 (103) Toporova@nnc.kz