Құрылым

Айдарханов Асан Оралханович РҚиЭИ филиалы директоры
Мустафина Евгения Валерьевна Директордың орынбасары
Ларионова Наталья Владимировна Ғылыми хатшы, к.б.н., PhD
Алпысбаев Саян Курманбаевич Бас инженер
Мониторинг және экологиялық-аналитикалық зерттеулер бөлімі
Айдарханова Альмира Курмановна Бөлім бастығы +7 (722-51) 3-34-63 Almira@nnc.kz
Дюсембаева Мадина Талгатовна Бөлім бастығының орынбасары, PhD +7 (722-51) 3-48-63 (257) Koigeldinova@nnc.kz
Мамырбаева Айнур Солтанбековна Эксперименттік және экологиялық зерттеулер зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-20-30 (417) mamyrbaevaa@nnc.kz
Турченко Денис Владимирович Мониторингтік зерттеулер зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-20-30 (415) Turchenko@nnc.kz
Жамалдинов Фаиль Фиргатович Ядролық-физикалық талдау әдістері зертханасының бастығы +7(72251) 3-48-63 (253) zhamaldinov@nnc.kz
Радиоэкологиялық және дозиметриялық зерттеулер бөлімі
Паницкий Андрей Васильевич Бөлім бастығы, к.б.н., PhD +7 (722-51) 3-34-13 (106) Panitskiy@nnc.kz
Поливкина Елена Николаевна Радиоэкологиялық зерттеулер зертханасының бастығы, к.б.н., PhD +7 (722-51) 3-48-63 (162) Polivkina@nnc.kz
Кенжина Лаура Болатказыевна Дозиметриялық зерттеулер зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-29-13 (268) Laurakenzhina@nnc.kz
Кундузбаева Асия Еркебековна Физика-химиялық зерттеулер зертханасының бастығы, химия магистрі +7 (722-51) 3-34-13 (106) kunduzbaeva@nnc.kz
Сальменбаев Саян Елеусизович Радиохимиялық зерттеулер зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-30-12 (225) SalmenbayevS@nnc.kz
Ақпараттық қамтамасыз ету бөлімі
Абишева Мария Толеухановна Бөлім бастығы +7 (722-51) 3-30-12 (241) Abisheva@nnc.kz
Монаенко Валерий Николаевич Геоақпараттық технологиялар зертханасының бастығы +7 (722-51) 3-30-12 (241) Monaenko@nnc.kz
Омарханова Айслу Оразгалиевна Ғылыми-техникалық ақпарат бюросының бастығы +7 (722-51) 3-30-12 (241) omarhanova@nnc.kz
Неспбаева Ажаргуль Ертисбаевна Мемлекеттік тіл аудармашылары тобының бастығы Ғылыми-техникалық ақпарат бюросы +7 (722-51) 3-30-12 (241) nespbaeva@nnc.kz
Серая Ольга Вениаминовна Ғылыми-техникалық ақпарат бюросының ақпараттық тобының бастығы +7 (722-51) 3-30-12 (241) Seraya@nnc.kz
Радиологиялық зерттеулер бөлімі
Божко Вячеслав Владимирович
Бөлім бастығы +7 (722-51) 2-71-12 (102) Bozhko@nnc.kz
Кривицкий Павел Евгеньевич
Радиациялық зерттеулер зертханасының бастығы
+7 (722-51) 2-71-12 (230) Krivitskiy@nnc.kz
Радиоэкологиялық зерттеулер сынақ орталығы
Коровикова Татьяна Вячеславовна Сапа бойынша жауапты +7 (722-51) 3-34-13 (263) Korovikova@nnc.kz
Коммерциялық жобалар тобы
Бакланова Юлия Валерьевна Топ бастығы +7 (722-51) 2-74-13 (243) Baklanova_y_v@nnc.kz
Бюджеттік бағдарламалар тобы
Топорова Анна Владимировна Топ бастығы +7 (722-51) 2-34-13 (103) Toporova@nnc.kz