Радионуклидтердің жылыстауын эксперименталдық оранжерея базасында зерттеу

«Топырақ-өсімдік» жүйесінде 137Cs, 90Sr, 241Am және басқа радионуклидтердің жылыстауының қарқындылығына әсер ететін процестерді сәйкестендіру мақсатында ҚР ҚЯО Радиациялық қауіпсіздік және экология институтының қызметкерлері эксперименталдық оранжерея базасында модельдік вегетациялық эксперименттер сериясын жүргізілді. Нәтижесінде салат (Lactuca sativa), бұрыш (Capsicum annuum) және томат (Solanum lycopersium) дақылдар үшін техногенді радионуклитердің жинақталу параметрлерінің мәндері алынды. ССП-ының радиоактивті ластану типі мен сипаты бойынша ерекшеленетін топырағы үшін радионуклидтердің жылыстауын анықтайтын әсер етуші факторлар мен белгіленген параметрлер арасындағы сандық тәуелділікті сипаттайтын регрессиялық модельдер әзірленді. Бұл ақпараттың аталған процеске әсер етудің жинақталуға қолайлы болуы және оның төмендеуіне де бағытталуы мүмкін тәсілдерін анықтау үшін үлкен маңызы бар.