Қоршаған ортаны мониторингілеу жүйелерін әзірлеу бөлімі

Қоршаған ортаны мониторингілеу жүйелерін әзірлеу бөлімінің негізгі бағыты радиоэкологиялық мониторингілеу жүргізу болып табылады.

Сулы нысандардың сапасын бағалау заманауи сынама іріктегіш және аналитикалық жабдықтарды пайдалану арқылы жүргізіледі.

 • Радиоактивті-ластанған және оларға іргелес аумақтардағы жерасты және жербеткі сулардағы табиғи және техногенді радионуклидтердің құрамын анықтау.
 • Шаруашылық қызмет жүргізілетін орындардағы және тұрғындық кешендер аумағындағы су пайдалану нысандарының радиациялық белгілер бойынша сапасын бақылау.
 • Түрлі сипаттағы су пайдалану нысандары суының жалпы химиялық құрамын анықтау.

Жерасты және жербеткі сулардың, олардың радионуклидті ластану көздерінің механизмдерін анықтау, изотоптық гидрология әдісін пайдалана отырып, атмосфералық жауын-шашындар мен суларға изотоптық талдау жүргізу. Әдіс LGR 912-0008 лазерлі изотопты анализаторын пайдалана отырып, судағы 18О/2Н тұрақты изотоптарының қатынасын анықтауға негізделген.

Инженерлік-геологиялық ізденістер

 • Жерасты суларына гидрогеологиялық зерттеулер кешенін (ағын жылдамдығы, шығын, жербеткі суларының деңгейі, ағын бағыты, дебит және сүзгілеу коэффициенттері) жүргізу.
 • Бұрғылау жұмыстарын қолдана отырып, топырақ пен су сынамаларын іріктеп алып, инженерлік-геологиялық ізденістерді жүргізу, ұңғымалардың иірмекті әдіспен орналастырылу тереңдігі 70 м дейін, пневмосоққылы – 100 м дейін.

Атмосфералық ауа сапасын бағалау

 • Атмосфералық ауадағы табиғи және техногенді радионуклидтер құрамын анықтау.
 • Ауа ортасының ластануына әсер ететін климаттық факторларды анықтау.
 • Радионуклидтердің ауада жылыстауы процессінің заңдылықтарын зерттеу
 • Радиоактивті-қауіпті нысандар әсеріне ұшыраған аумақтардың ауа ортасындағы тритийдің құрамын анықтау.

Қауіпті табиғи техногенді процесстерді зерттеу

 • ССП аумағындағы жерасты ядролық сынақтар жүргізілген жерлерде ұзақмерзімді деструктивті процесстердің өтуі белгілерін анықтау.
 • Судағы және атмосфералық ауадағы зиянды органикалық заттектер мен газдардың құрамын далалық және зертханалық зерттеу.
 • Радиоактивті ластанулардың ауа және сулы орталарда таралуын үлгілеу.
 • Семей сынақ полигоны аумағында жақтас ұйымдар жүргізетін жұмыстар үшін радиациялық қауіпсіздіктің сапасын қамтамасыз ету бағдарламаларын әзірлеу

«Жүргізілген ядролық сынақтар нәтижесінде ластанған бұрынғы сынақ ядролық полигондары аумағында және басқа да аумақтардағы қызметтерді лицензиялау қағидаларын» сақтау мақсатында шаруашылық қызметтің радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүргізілуде. ССП аумағындағы қызметтердің барлық түрлері міндетті радиоэкологиялық ілесулермен жүзеге асырылуы тиіс.

Қауіпті табиғи техногенді процесстерді зерттеу

 • Күндізгі беткі қабатты, ауа және су ортасын радиациялық бақылау.
 • Техника мен жабдықты радиометриялық өлшеу.
 • Шаруашылық қызмет жүргізуде жұмылдырылған персоналды дозиметрлік бақылау