Добавлена новая новость

http://irse.nnc.kz/news/i-ja-mezhdunarodnaja-molodezhnaja-konferencija-geneticheskie-i-radiacionnye-tehnologii-v-selskom-hozjajstve/