Жаңа конференция қосылды

https://irse.nnc.kz/news/hih-konferencija-konkurs-niokr-molodyh-uchenyh-i-specialistov-rgp-njac-rk-29-sentjabrja-1-oktjabrja-2020-goda-g-kurchatov-vko-respublika-kazahstan/