Жаңа конференция қосылды

http://irse.nnc.kz/konferencii/