Құрылымы

Айдарханов Асан Оралханович

ҚР ҰЯО РМК РҚЭИ филиалының директоры, б.ғ.к.

Умаров Мурат Алпыспаевич

Директордың орынбасары, х.ғ.к.

Ларионова Наталья Владимировна

Ғылыми хатшы, б.ғ.к., PhD

Кирюшкин Пётр Николаевич

Бас инженер


Қоршаған ортаны мониторингілеу жүйелерін әзірлеу бөлімі

Ляхова Оксана Николаевна

Бөлім бастығы, б.ғ.к.

+7 (722-51) 3-34-63

Lyahova@nnc.kz

Айдарханова Альмира Курмановна

Тасымал механизмдерін эксперименттік зерттеу зертханасының бастығы

+7 (722-51) 3-20-30 (108)

Almira@nnc.kz

Субботин Сергей Борисович

Аға ғылыми қызметкер
г.-м. ғ. к. PhD

+7 (722-51) 3-25-20 (119)

Subbotin@nnc.kz

Актаев Медет Рыскалиевич

Георадиоэкологиялық зерттеулер тобының бастығы

+7 (722-51) 3-20-30 (113)

Aktaev@nnc.kz

Турченко Денис Владимирович

Ауа ортасының жағдайын зерттеу тобының бастығы

+7 (722-51) 3-20-30 (115)

Turchenko@nnc.kz


Экожүйелерді кешенді зерттеу бөлімі

Паницкий Андрей Васильевич

Бөлім бастығы, б.ғ.к., PhD

+7 (722-51) 3-34-13 (106)

Panitskiy@nnc.kz

Байгазинов Жанат Абылканович

Радиоэкологиялық зерттеулер зертханасының бастығы, б.ғ.к., PhD

+7 (722-51) 3-48-63 (273)

Baigazinov@nnc.kz

Кабдыракова Алуа Мырзагазиновна

Физика-химиялық зерттеулер зертханасының бастығы

+7 (722-51) 3-48-63 (223)

Kabdyrakova@nnc.kz

Кенжина Лаура Болатказыевна

Эпидемиологиялық және биодозиметриялық зерттеулер тобының бастығы, м.ғ.к

+7 (722-51) 3-29-13 (268)

Laurakenzhina@nnc.kz


Оқыту-ақпараттық орталығы

Абишева Мария Толеухановна

Оқыту-ақпараттық орталығының бастығының міндетін атқарушы

+7 (722-51) 3-48-63 (241)

Abisheva@nnc.kz

Серая Ольга Вениаминовна

Ғылыми-техникалық ақпараттар бюросының бастығы

+7 (722-51) 3-34-13 (234)

Seraya@nnc.kz

Монаенко Валерий Николаевич

Геоақпараттық технологиялар зертханасы қоршаған орта нысандарын талдау және үлгілеу тобының бастығы

+7 (722-51) 3-34-13 (234)

Monaenko@nnc.kz


Радиациялық зерттеулер және экожүйелерді қалпына келтіру бөлімі

Мустафина Евгения Валерьевна

Бөлім бастығы

+7 (722-51) 3-34-13 (107)

Mustafinaev@nnc.kz

Кривицкий Павел Евгеньевич

Аумақтардың және нысандардың радон қауіптілігін зерттеу тобының бастығы

+7 (722-51) 3-34-13 (274)

Krivitskiy@nnc.kz

Скопченко Михаил Евгеньевич

Далалық радиоэкологиялық зерттеулер тобының бастығы

+7 (722-51) 3-30-12 (274)

Skopchenko@nnc.kz

Божко Вячеслав Владимирович

Радиациялық бақылау зертханасының бастығы

+7 (722-51) 3-34-13 (102)

Bozhko@nnc.kz

Бакланова Юлия Валерьевна

Талдау және зерттеу деректері тобының бастығы

+7 (722-51) 3-34-13 (230) Baklanova_y_v@nnc.kz

Аналитикалық зерттеулер бөлімі

Каширский Владимир Владимирович

Бөлім бастығы

+7 (722-51) 3-34-13 (108)

Kashirskiy@nnc.kz

Шатров Антон Николаевич

Талдаудың ядролық-физикалық әдістері зертханасының бастығы

+7 (722-51) 3-48-63 (253)

Shatrov@nnc.kz

Дюсембаева Мадина Талгатовна

Элементтік талдау зертханасының бастығы, б.ғ.к., PhD

+7 (722-51) 3-48-63 (257)

Koigeldinova@nnc.kz

Умарова Айгуль Валентиновна

Радиохимиялық зерттеулер зертханасының бастығы

+7 (722-51) 3-48-63 (237)

Karimova_a@nnc.kz

Келлер Оксана Николаевна

Стандартты үлгілерді әзірлеу және аттестаттау тобының бастығы

+7 (722-51) 3-29-13 (104)

Keller_o@nnc.kz

Захарова Наталья Владиславна

Аналитикалық жұмыстар сапасын қамтамасыз ету тобының бастығы

+7 (722-51) 3-48-63 (237)

Zaharova@nnc.kz


«Радиоэкологиялық зерттеулер» Сынақ орталығы

Умаров Мурат Алпыспаевич

Директордың орынбасары х.ғ.к., сынақ орталығының жетекшісі

Коровикова Татьяна Вячеславовна

Сапа жөніндегі жауапты

+7 (722-51) 3-34-13 (263)

Korovikova@nnc.kz